Steak Combo - Beef Steak 140Gr

- 01 Súp theo ngày

- 01 Steak 140Gr

- 01 Tráng miệng theo ngày

169.000 VND
Steak Combo - Beef Steak 180Gr

- 01 Súp theo ngày

- 01 Steak 180Gr

- 01 Tráng miệng theo ngày

199.000 VND
Kid's Combo Pasta

- 01 Mỳ Ý Sốt Bò Băm hoặc Kem Nấm

- Xúc Xích Phomai

- Gà Viên Chiên.

- Khoai Tây Chiên

129.000 VND
Kid's Combo Burger

- 01 Burger Bò Cay/Không Cay

- 01 Xúc Xích Phomai

- 01 Gà Viên Chiên 

 

129.000 VND