Steak Combo - Beef Steak 140Gr

- 01 Súp theo ngày

- 01 Steak 140Gr

- 01 Tráng miệng theo ngày

189.000 VND
Steak Combo - Beef Steak 180Gr

- 01 Súp theo ngày

- 01 Steak 180Gr

- 01 Tráng miệng theo ngày

219.000 VND
Kid's Combo Pasta

- 01 Mỳ Ý Sốt Bò Băm hoặc Kem Nấm

- 01 Xúc Xích Phomai

- 01 Gà Viên Chiên.

- 01 Khoai Tây Chiên

139.000 VND
Kid's Combo Burger

- 01 Burger Bò Cay/Không Cay

- 01 Xúc Xích Phomai

- 01 Gà Viên Chiên 

- 01 Khoai Tây Chiên

139.000 VND