HAPPY OPENING LE MONDE STEAK NGUYỄN THỊ MINH KHAI
11. 09. 2022

 1. Đăng ký thành viên nhận voucher 50K sử dụng ngay

- Thời gian áp dụng: 28/09/2022 – 30/11/2022

- Điều kiện áp dụng:

 • Voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 • Chỉ áp dụng duy nhất tại Le Monde Steak Nguyễn Thị Minh Khai.
 • Hạn sử dụng của VC là 60 ngày kể từ thời điểm đăng ký thành viên.
 • Không áp dụng ngày lễ 20/10, 20/11 (Dương lịch).
 • Được áp dụng với combo và voucher của đối tác Got it, Sodexo.
 • Không áp dụng với các chương trình khuyến mại khác: Chương trình checkin tặng aumtumn drink, cash-back voucher, voucher 100k cho bill 500k, Voucher khảo sát 100k, phát sinh chi tiêu, nhân viên SBO.
 • Voucher 50k được áp dụng ngay tại thời điểm đăng ký thành viên.

2. Check in tặng trà Autumn Drink

- Thời gian áp dụng: 28/09/2022 – 30/11/2022

- Điều kiện áp dụng: 

 • Khách hàng là hội viên của Le Monde Steak & check – in trên Facebook hoặc Instagram tại Le Monde Steak Nguyễn Thị Minh Khai rồi chia sẻ trên Facebook ở chế độ public để được áp dụng ưu đãi.
 • Mỗi bill check in sẽ được tặng 1 phần autumn drink, không áp dụng lũy kế hay tách bill.
 • Không áp dụng với các chương trình khuyến mại khác bao gồm cả chương trình CRM: CT Voucher 50K dùng ngay, CT Cash back voucher, CT CRM Đăng ký thàng viên, CT VC 100k cho bill 500k, Nhân viên SBO, sinh nhật SBO.
 • Áp dụng chung với combo và các chương trình CRM: Nhân viên SBO, sinh nhật SBO, đối tác Got it, Sodexo.

3. 500 phần quà đầu tiên tặng khách hàng dùng bữa tại Le Monde Steak Nguyễn Thị Minh Khai

Gồm 1 Voucher 100K cho Bill 500K và 1 quà tặng bất ngờ từ Le Monde Steak

 • Áp dụng tại nhà hàng: Le Monde Steak Nguyễn Thị Minh Khai.
 • Voucher áp dụng cho lần ăn kế tiếp, 1 VC chỉ áp dụng cho 1 Bill.
 • Voucher 100K cho bill 500K áp dụng trước VAT.
 • Không áp dụng chung với Combo, Cashback voucher, CTKM khác & đồ uống có cồn.
 • Không áp dụng lũy kế, tách bill, voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 • Không áp dụng ngày lễ  20/10, 20/11 (Dương lịch).
 • Được áp dụng chung với chương trình đối tác Sodexo, Got it.
 • Hạn sử dụng: đến hết 30/11/2022

4. Flash sale  - Tặng 200 suất steak 149K 

- Link lấy code: 

- Thời gian lấy code: 29/9/2022 - 6/10/2022 & 11/11/2022 - 18/11/2022

Điều kiện áp dụng:

 • Áp dụng cho nhóm từ 02 khách trở lên /bill.
 • 01 Code chỉ áp dụng cho 01 bill/bàn, không áp dụng lũy kế, tách bill.
 • Không áp dụng chung với Combo và các CTKM khác: CT Check in tặng autumn drink, CT Cash back voucher, CT CRM Đăng ký thàng viên, CT VC 100k cho bill 500k, Nhân viên SBO, sinh nhật SBO.
 • Không áp dụng ngày lễ 20/10, 20/11 (Dương lịch).
 • Được áp dụng chung đối với các voucher của Got it, Sodexo.
 • Hạn sử dụng đến hết 30/11.

5. Mua Steak tặng Sangria

- Thời gian áp dụng: 28/9/2022 - 30/10/2022.

- Điều kiện áp dụng:

 • Chỉ áp dụng đối với khách hàng là thành viên LMS và dùng bữa tại LMS Nguyễn Thị Minh Khai.
 • Chương trình áp dụng đến hết ngày 31/10/2022.
 • Chỉ áp dụng đối với khách hàng mua Steak lẻ (Steak 140gr, 180gr).
 • Không áp dụng chung Cashback voucher, Voucher ĐKTV và các ưu đãi khác.
 • Không áp dụng chung CTKM khác (CTKM menu cheer autumn, menu bữa xế ) & hạng hội viên và nhân viên SBO.
 • Không áp dụng vào ngày 20.10.
 • Được áp dụng chung với chương trình đối tác Sodexo, Got it.
 • Không áp dụng đối với đơn Delivery.

Hẹn gặp lại bạn tại Le Monde Steak 11iH Nguyễn Thị Minh Khai.